Nerandate reikiamos įrangos? Susisiekite ir gaukite komercinį pasiūlymą per 24 val.
AUKŠTOS KOKYBĖS PROFESIONALI ĮRANGA
NEMOKAMAS PRISTATYMAS VISOJE LIETUVOJE
MŪSŲ SERVISO KOMANDA KVALIFIKUOTI SPECIALISTAI
IŠSKIRTINIS DĖMESYS MŪSŲ KLIENTAMS

Garantijos sąlygos

Šios garantijos sąlygos galioja prekėms, įsigytoms visose UAB „Audores“ parduotuvėse. Garantija pradeda galioti nuo prekės įsigijimo / perdavimo naudotis dienos pagal PVM sąskaitą faktūrą arba prekių priėmimo–perdavimo aktą.

Garantiniu laikotarpiu prekės gedimas, jeigu jis atsirado ne dėl kliento kaltės, šalinamas tik specializuotame UAB „Audores“ servise:

 • Kazlausko g. 21, Vilnius
 • Jonavos g. 254A, Kaunas
 • Dubysos g. 10, Klaipėda

Prekių transportavimą visais atvejais apmoka pirkėjas pats savo sąskaita pristatydamas prekę į dirbtuves. Tais atvejais, kai įrenginys yra stacionariai prijungtas prie elektros, vandentiekio, kanalizacijos, dujų, atsiradę gedimai šalinami pirkėjo patalpose. Pirkėjas turi sudaryti visas sąlygas UAB „Audores“ technikams patekti į patalpas patikrinti prekę ir pašalinti gedimą.

Gedimui nepasitvirtinus ar (ir) esant gedimams, kuriems netaikomi garantiniai įsipareigojimai ir nemokamas aptarnavimas, visas išlaidas, susijusias su transportavimu į serviso centrą, gedimo nustatymu ir remontu, padengia klientas.

Garantiniu laikotarpiu dėl gamintojo kaltės atsiradę gedimai šalinami UAB „Audores“ technikų per 1–3 d. d., o jei reikalingas atsarginių detalių atsiuntimas iš tiekėjų užsienyje, – iki 10 d.d.

Atlikus garantinę priežiūrą arba pakeitus sugedusią prekę nauja, garantijos sąlygos prekei galioja likusį garantijos laiką.

Sugedusi prekė keičiama arba už ją grąžinami pinigai, jei gedimo negalima pašalinti. Jeigu prekei nustatomas mažareikšmis gedimas, pinigai už prekę nėra grąžinami*.

Garantija nėra taikoma šiais atvejais:

 • prekei, kuri buvo mechaniškai pažeista, ardyta, sąmoningai ar nesąmoningai sugadinta, buvo nukritusi, sulaužyta, sulankstyta;
 • prekei, kuri buvo naudota nesilaikant instrukcijos ir gamintojo rekomendacijų eksploatacijos sąlygų;
 • prekei, kuri buvo prijungta asmens, neturinčio tinkamos kvalifikacijos;
 • prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį;
 • prekei, kurios gedimas atsirado dėl kliento kaltės;
 • prekei, kuri buvo remontuota ne specializuotame servise arba ne UAB „Audores“ technikų;
 • prekei su pažeistais serijiniais lipdukais, plombomis;
 • prekei, kai neįmanoma identifikuoti jos serijinio numerio dėl pažeidimo ar kitokių veiksnių;
 • prekei, kurios gedimas atsirado dėl aplinkos veiksnių (audros, lietaus ir kt.), Force majeure (gaisro, potvynio ir kt.) ar atsitiktinių išorės veiksnių poveikio (įtampos šuolio ir kt.);
 • prekei, kurios gedimas atsirado dėl į įrenginio vidų patekusių skysčių, smėlio, daiktų, vabzdžių, graužkų ir kt.;
 • prekei, jei klientas nepateikė prekės pirkimą-pardavimą iš UAB „Audores“ patvirtinančio dokumento;
 • prekei, kurios gedimas atsirado dėl neoriginalių, nesertifikuotų priedų, detalių ir medžiagų naudojimo;
 • prekės susidėvinčioms detalėms eksploatacijos metu (gumoms, guoliams, peiliukams, rankenoms, lemputėms, filtrams, laidams, jungtims, akumuliatoriams, laikikliams ir kt.), taip pat freono papildymui įrenginiuose su šaldymu;
 • subraižymams ir korpuso įlenkimams, kurie nesumažina įrenginio funkcionalumo;
 • indaplovei, konvekcinei krosniai, ledukų generatoriui ir kitiems įrenginiams, jei vandens nukalkinimo filtras buvo nenaudojamas arba laiku neregeneruojamas ir įrenginiuose matyti didelis kiekis kalkių nuosėdų;
 • šaldymo įrenginiams, jei nevalomos garintuvo grotelės nuo dulkių, taip pat įrenginiams, kurie negauna pakankamo vėdinimo jį netinkamai pastačius ar uždengus oro paėmimo angą.

Garantinės priežiūros sąlygos

Dėl garantinės priežiūros atlikimo klientas gali kreiptis į bet kurią UAB „Audores“ parduotuvę. Pristatydamas prekę garantinei priežiūrai, jis privalo pateikti prekės pirkimą–pardavimą iš UAB „Audores“ patvirtinančio dokumento kopiją. Garantinei priežiūrai prekė yra priimama, surašant prekės priėmimo–perdavimo aktą (2 egz. abiem šalims po vieną).

Tik klientas, kuris prekę pristatė garantinei priežiūrai, gali ją atsiimti bei reikšti pretenzijas dėl prekės garantinių įsipareigojimų. Jeigu prekę atsiima kitas (ne prekę pristatęs) asmuo, prekės priėmimo–perdavimo akte turi būti nurodyta, kad prekę atsiims konkretus kitas asmuo.

Jeigu klientas praranda prekės priėmimo–perdavimo aktą, jis privalo atvykti į UAB „Audores“ parduotuvę, kurioje paliko prekę, ir su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Garantinei priežiūrai klientas turi pristatyti prekę saugiai supakuotą, kad transportavimo metu ji nebūtų pažeista. Rekomenduojama prekę pristatyti gamyklinėje pakuotėje. Klientas, atsiimdamas prekę po garantinės priežiūros, turi nedelsiant patikrinti, ar jam grąžinama visa remontui pristatytos prekės komplektacija. Vėliau pardavėjas dėl komplektacijos trūkumo pretenzijų nepriima.

Iš serviso perduota prekė UAB „Audores“ parduotuvėje saugoma 3 mėnesius. Terminas pradedamas skaičiuoti nuo pranešimo klientui dėl prekės atsiėmimo dienos. Per šį laikotarpį klientui neatvykus jos atsiimti, pardavėjas turi teisę prekės nebesaugoti. Priėmus prekę siuntimui į specializuotą servisą, klientui pakaitinė prekė neišduodama.

Garantijos terminai

UAB „Audores“ suteikia visoms įsigytoms prekėms 12 mėnesių garantinį laikotarpį, išskyrus tuos atvejus, kai prekių pirkimo–pardavimo sutartyje yra numatomas kitoks garantinis terminas.

*Pastaba. Pardavėjas, nustatydamas, ar daikto gedimas yra mažareikšmis, remiasi mažareikšmiškumo nustatymo kriterijais: įvertina, ar tai yra esminis daikto defektas, kiek užtruktų laiko tą daiktą sutaisyti, kada atsirado daikto trūkumai (ar baigiantis daikto garantijos terminui, ar iškart po jo įsigijimo), ar dėl atsiradusio defekto tuo daiktu iš esmės galima naudotis, kiek kainuos jį pataisyti ir t. t. Pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus įmonės mažareikšmių gedimų sąrašų neprivalo sudarinėti.